Søndag 28. august ble Bergen Realistforenings semesterlige generalforsamling avholdt. Som vanlig ble nye medlemmer valgt inn, og avtroppende medlemmer hedret med æresmedlemskap. Daniel Olderskjær ble valgt som ny president, vi gratulerer! Det nye styret vil konstituere seg førstkommende torsdag.

RFs juridiske komité har brukt vårsemesteret på å utarbeide en fullstendig statuttrevisjon, og resultatet av dette arbeidet ble godkjent og vedtatt av generalforsamlingen. Foreningens nye statutter blir publisert så snart protokoll foreligger.