Om RF

Bergen Realistforening, eller RF, er en av fem driftsorganisasjoner ved Det Akademiske Kvarter. Vi er med andre ord med på å få hjulene til å gå rundt på Kvarteret, ved å arrangere konserter med kjente navn fra inn- og utland. Vi organiserer også Up & Coming hver måned og Helhus noen ganger i semesteret, der hele huset blir fylt med liv. Mange av helhusene har også tema, som St. Patrick’s, Halloween eller Julehelhus

Navnet vårt kommer fra vår tidlige begynnelse i 1959, når vi for det meste hadde akademiske debatter og populærvitenskapelige foredrag sentrert rundt Det Matematisk-Naturvitenskapelige Fakultet. Siden da har mye skjedd, og nå driver vi for det meste med konserter, selv om vi er åpne for forslag om arrangementer av andre typer.

Vi er i bunn og grunn en uavhengig organisasjon, og har fra tid til annen organisert eventer på andre steder i Bergen, som Garage, Hulen og USF Verftet.

Som organisasjon er vi styre med flat struktur på opp til 27 personer. Disse fordeles inn i fire grupper: Capring (Booking), Blæst (PR), Kasserer (Økonomi) og Sosialgruppen, som arrangerer hytteturer, Hansa-tur, fester og middager for våre medlemmer. Styret ledes av en president, hvis jobb er å være ordstyrer på styremøtene vi har hver torsdag, samt å være RFs ansikt utad. Ellers har ikke presidenten mer makt enn de andre styremedlemmene. Torsdagen er Realistforeningens dag, og vi sørger for at denne dagen aldri blir kjedelig på Kvarteret!

In English:

Bergen Realistforening (“Bergen Academic Union”) or RF, is one of the five operating organisations at Det Akademiske Kvarter (“The Academic Quarter”) In other words, we help make the wheels go around at Kvarteret, by arranging concerts with less or more well-known names both from Norway and abroad. Occasionally we host other events, such as Up & Coming and Helhus, where the whole house is filled with life. A lot of our Helhus events are themed, such as St. Patrick’s day, Halloween or Christmas.

Our name comes from our early beginning in 1959 when we mostly hosted debates and academic lectures at the Mathematical-Scientific faculty. Since then a lot has happened, and now we mostly do concerts, although we are always open to suggestions of other types of events.

We are an independent organisation, and have from time to time organised events at other places in Bergen, such as Garage, Hulen and USF Verftet.

Structurally we have a flat board consisting of up to 27 members. These are divided into four groups: Capring (Booking), Public Relations (PR), Cashier (Economy) and the Social group. They are the ones who organise social events for the members, such as cabin trips, beer tastings, parties and dinners. The board is lead by an elected president, who’s job it is to lead the word during board meetings every Thursday, while also being the face of RF outward. Other than that the president has no more power than any other board member. Thursday is the day of Bergen Realistforening, and we make sure there is never a boring Thursday at Kvarteret!