Den 29. August hadde RF sin semesterlige generalforsamling hvor nye medlemmer ble valgt inn, de som sluttet ble hedret og valgresultatet av presidentvalget ble offentliggjort.

Vi gratulerer Vegard Tryti som ny president i Bergen Realistforening.

Det forekom også en statuttendring som hevet den maksimale medlemsmassen i styret (hvor alle aktive RFere sitter) til 27. Samt så ble det opprettet et eget utvalg til å jobbe med søknad og støtte (som skal bruke de to ekstra plassene).

Hill Capra!