Da er Bergen Realistforenings 50-årsjubileum over, og vi i styret vil spesielt takke alle tidligere medlemmer som tok turen til Klansmiddagen vår på lørdag 21. februar. Det var en fantastisk fest, og det var utrolig moro å få møte noen fra det aller første styret! Merk av uke 8 om fem år, for da feirer vi 55.

Med ærbødig hilsen, RF-styret!